Vendos numrin e aplikimit për t'u informuar mbi ecurinë e tij